Toerusting

Mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik verdienen onze aandacht in het pastoraat. Binnen de toerusting van uw pastoraal team kan ik een bijdragen leveren aan het geven van informatie over dit onderwerp. Op deze toerustingsavond zullen we spreken over:

  • De impact en de verwerking van seksueel misbruik bij jongens met de gevolgen daarvan op een mannenleven.
  • Hoe kunnen we vanuit de pastorale zorg een betrouwbare hulpbron zijn voor mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik?

 

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.