Riny Clarijs

Ik ben Riny Clarijs (1962). Door mijn (ervarings)deskundigheid op het gebied van seksueel misbruik van jongens en mannen, kan ik een luisterend oor bieden aan mannelijke slachtoffers of medeslachtoffers van seksueel misbruik. Sinds 2015 ben ik aangesloten bij een project met hulpverleners die expert zijn in de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik.

Ik werk vanuit een christelijke, persoonlijke relatiegerichte grondhouding met aandacht en respect voor de persoon en zijn context. Mijn houding en interventies zijn gericht op het creëren van veiligheid, vertrouwen, steun en hoop en kan worden samengevat in “zorg voor het verhaal in relatie tot het verhaal van God”. Ik vraag door waar anderen vaak stoppen, bied ruimte om te praten over de meest traumatische, schaamtevolle en vaak verborgen verhalen en help om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen.
Ik ben niet verbonden aan een kerkelijke denominatie en staat open om hulp te bieden aan alle kerkelijke stromingen.

Klik hier voor informatie over opleiding en ervaring. Ik onderschrijf de ethische gedragscode voor christen hulpverleners zoals deze is beschreven door de Associatie van Christelijke Counselors in Nederland