Riny Clarijs

Mijn naam is Riny Clarijs (1962). Door mijn (ervarings)deskundigheid op het gebied van seksueel misbruik van jongens en mannen, kan ik een luisterend oor bieden aan mannelijke slachtoffers of medeslachtoffers van seksueel misbruik. Sinds 2015 ben ik aangesloten bij een project met hulpverleners die expert zijn in het behandelen van slachtoffers van seksueel misbruik.

Als pastoraal counselor werk ik vanuit een christelijk georiënteerde grondhouding met aandacht en respect voor de persoon en zijn context. Ik aanvaard de Bijbel als het boek waarin God zich bekend maakt aan ons mensen en waarin Hij ons vertelt wat voor ons leven van belang is.
Mijn houding en interventies zijn gericht op het creëren van veiligheid, vertrouwen, steun en hoop. 
Ik geef ruimte om te praten over de meest traumatische, schaamtevolle en vaak verborgen verhalen en help om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Dit alles kan worden samengevat in “zorg voor het verhaal in relatie tot het verhaal van God.

Klik hier voor informatie over opleiding en ervaring.