Psycho-pastorale hulp

Compasco heeft gekozen voor de term ‘psycho-pastorale hulpverlening’. Binnen de christelijke hulpverlening worden ook andere termen gebruikt zoals pastorale zorg of –therapie, pastorale counseling, christelijke psychotherapie, christelijke coaching, enz.

Psycho-pastorale hulpverlening is een vorm van hulpverlening die naast een reguliere behandeling kan bestaan en is zelfs vaak een aanvulling daarop. Het is een laagdrempelige vorm van psychosociale, cliëntgerichte hulpverlening. Het is vooral gebaseerd op luisteren naar je verhaal. De pastoraal werker help gedachten en gevoelens onder woorden te brengen.

In de psycho-pastorale hulpverlening zien we de mens als een eenheid met een lichamelijke en een psychologische kant. Daarnaast heeft de mens ook een spirituele kant: het vermogen om te geloven. Deze drie aspecten kunnen wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden. Alle drie beïnvloeden ze elkaar voortdurend. De (huis)arts behandelt vooral het lichaam. De psycholoog/psychiater/maatschappelijk werker etc. richt zich op het psychologisch functioneren, en de dominee of pastor heeft zorg voor het geloofsleven van de mens.

In de psycho-pastorale hulpverlening spreken we beide aan: je psyche en je geloof. Wat inhoudt dat u wordt geholpen vanuit een Bijbels-geestelijke aanpak, met inbegrip van het gebruik van gebed, verwijzen naar de Bijbel en maken daarbij gebruik van de kennis die ons aangereikt wordt vanuit de psychologie.