Links

 • Expertise Centrum Traumaseksuologie
  We weten heel veel over seksueel misbruik. Wat er gebeurt in het eerste moment, welke schade er wordt aangericht en welke gevolgen die schade heeft. We weten heel veel over het verwerkingsproces en wat je moet doen om te helen van een schokkende ervaring met een seksuele lading. We verspreiden de informatie via websites, animaties en het boek.

 

 • Kunst uit geweld
  Stichting Kunst uit Geweld is tot stand gekomen door het idee, dat mensen die huiselijk dan wel seksueel geweld hebben meegemaakt veelal in eerste instantie moeilijk kunnen praten over wat hen is overkomen, dan wel door daders monddood zijn gemaakt. Velen van hen, is ons gebleken zijn in eerste instantie schetsjes, tekeningen, gedichten of zelfs schilderijen gaan maken over datgene wat hen is overkomen. Zo worden de vaak heftige emoties verwerkt tot kunst. Wij willen van middels het oprichten van de Stichting Kunstuitgeweld een podium bieden via de website maar ook door middel van het organiseren van tentoonstellingen en als het mogelijk is evenementen om deze kunst te uiten.

 

 • Reformatorisch Meldpunt seksueel misbruik
  Heb jij te maken (gehad) met seksueel misbruik? In jouw omgeving, of bij jezelf? En vind je het moeilijk om daar in het openbaar over te praten? Hier kan je helemaal anoniem je verhaal vertellen. Bij het Reformatorisch Meldpunt zitten wij klaar om naar je te luisteren.

 

 • Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties
  De kerk hoort een veilige plaats te zijnen gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.
  Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

 

 

 • Koeching | kinder- en jeugdtherapie op de boerderij
  Hoe en waar leer je omgaan met bijvoorbeeld boosheid? En hoe gaat dat dan, als je meer zelfvertrouwen wil krijgen? Hoe zorg je er voor dat je niet meer maar weerbaar wordt? Zomaar een paar voorbeelden van dingen die best moeilijk kunnen zijn voor een kind of een jongere. Koeching kan daarbij helpen. Oplossingsgericht aan het werk, samen (met de dieren) op zoek naar hoe een kind of jongere anders om kan gaan met datgene wat moeilijk is voor hem of haar.

 • Musispectrum, muziek als therapievorm, in coaching en training.
  Bij musispectrum hoeft u geen instrument te kunnen bespelen of uzelf muzikaal te vinden. Muziek is voor iedereen toegankelijk. Muziek geeft uiting aan ons gevoel en kan helpen bij het herkennen, erkennen en verwerken van belangrijke thema’s in het leven. Het geeft ruimte aan en kan het onnoembare benoemen. Het kan zichtbaar maken wat nog niet is gezien. Gevoelens mogen tot uiting komen waar woorden tekort schieten. Musispectrum heeft zich gespecialiseerd in de problematiek rond seksueel misbruik bij vrouwen.

 

 • Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG)
  Praten en hulp zoeken is voor mannelijke slachtoffer van seksueel geweld vaak nog moeilijker dan voor vrouwen. ‘Mannen laten zich niet misbruiken. Ze zijn geen slachtoffer, ze kunnen zich verweren en willen altijd seks.’ Dit soort vooroordelen zorgt ervoor dat mannen zichzelf moeilijk als slachtoffer kunnen zien, nauwelijks praten over wat hen overkomen is en ook niet snel professionele hulp zoeken.
  Op Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) kunnen mannen, op het forum en de chat, anoniem in contact komen met mannen die uit eigen ervaringen weten wat seksueel misbruik met een man kan doen. Voor sommigen is dit de eerste stap op weg naar professionele hulp, voor anderen is het is het een steun in de rug in het proces van verwerking en herstel.