Vorming & toerusting

De meeste informatie over seksueel geweld, seksueel misbruik, gevolgen en verwerking is gericht op vrouwen en meisjes. Logisch, denk je misschien, want zij zijn er toch ook het slachtoffer van? Dat klopt inderdaad, maar zij zijn niet de enige slachtoffers. Ook mannen en jongens worden er slachtoffer van, daar hoor je alleen veel minder over omdat zij er nauwelijks over praten. Hierdoor lijkt seksueel geweld tegen mannen en jongens niet veel voor te komen. Het tegendeel is echter waar, 3 tot 5 % van de mannelijke bevolking is als jongen slachtoffer van seksueel misbruik. Dat betekent dat in Nederland 400.000 mannen daar mee te maken hebben. Ook in de kerk zijn er mannen die lijden in de stilte van dit verzwegen leven

Het verhaal van seksueel misbruik is nog altijd moeilijk bespreekbaar, ook binnen de christelijke gemeenschap. In elke kerk zijn er mannen die lijden in de stilte van dit verzwegen leven. Vaak door onvoldoende kennis voelt men zich in het pastoraat handelingsverlegen en gaat om de problematiek heen. De kans is groot dat de pastorale ontmoeting daardoor eindigt in een “mis-moeting”.

Het vinden van een taal of van woorden voor het verhaal dat een plek moet krijgen in de geschiedenis van deze mannen is de eerste en belangrijkste stap op weg naar herstel. Pastorale bezoekers kunnen door een ontmoeting van hart tot hart, het geven van oprechte aandacht, erkenning en luisterende betrokkenheid hierin ondersteunend zijn.

 

De kerk draagt pastorale verantwoordelijkheid voor al haar leden. Vanuit deze pastorale verantwoordelijkheid mogen we ook met de slachtoffers van seksueel misbruik mee- oplopen, veilige ruimte bieden om hun verhaal te vertellen.
Voor zowel kerkenraadsleden, pastoraal werkers als gemeenteleden is het belangrijk dat kennis en aandacht ten aanzien van seksueel misbruik wordt vergroot. Hierdoor kan de signaalgevoeligheid worden versterkt en kunnen pastoraal werkers beter anticiperen op het verhaal van gemeenteleden van wie seksuele grenzen in de jeugd zijn overschreden.

In het kader van de vorming en toerusting verzorgt ik graag een informatieavond over seksueel misbruik en pastoraat. Voor meer informatie neemt u contact op via het contactformulier, email of telefoon.


Compasco

Riny Clarijs
kerkeland 18
3958 EW Amerongen
0622956722
contact@compasco.nl
contactformulier