Compasco is een plek waar je welkom bent en een luisterend oor vindt. Een veilig plek van ont-moeting, omdat er niets moet, maar veel mogelijk is. Een plek waar jouw levensverhaal kan stromen, omdat iemand jou tevoorschijn wil luisteren en de diepste pijn met je wil verduren. Hier mag je zijn wie je bent zonder schaamte en schuld.

In die ontmoeting ben ik steunend aanwezig. Ik luister met aandacht, stel vragen en help om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen, om samen te onderzoeken en te werken aan het misbruik dat je hebt meegemaakt. De gesprekken hebben als doel je te begeleiden en te ondersteunen in je leefsituatie op de weg van genezing en herstel.

 

Compasco is aangesloten bij de ACC
Association Christian Counselors Nederland

Riny Clarijs

psycho-pastoraal hulpverlener|traumaseksuoloog|ervaringdeskundig


Compasco

Riny Clarijs
kerkeland 18
3958 EW Amerongen
0622956722
contact@compasco.nl
contactformulier