Werkwijze

Kennismakingsgesprek
Als u contact met mij heeft opgenomen zullen we een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is een eerste ontmoeting tussen u en mij. Het is belangrijk dat u zich veilig voelt, vertrouwen ervaart en dat u zich werkelijk gezien en gehoord weet. Ik zal ook eerlijk aangeven als ik denk dat ik u niet zo kan helpen als u zou willen. Als dit andersom ook zo is verwacht ik dat dit ook aangegeven wordt.

Als hulpverlener ben ik gebonden aan geheimhouding, alles zal vertrouwelijk behandeld worden. Alleen wanneer jij of iemand anders direct persoonlijk gevaar loopt, kan de geheimhouding doorbroken worden.

Vijf gesprekken
Indien we na het kennismakingsgesprek verder gaan, verbind ik mij tot minimaal vijf gesprekken.
Na vijf gesprekken is er een evaluatie, waarna we besluiten of en hoe we verder gaan.

Begeleidingsdocument
Indien we na het kennismakingsgesprek besluiten om verder gaan, leggen we onze wederzijdse afspraken vast in een “begeleidingsdocument”. Hierin staat beschreven wat u van mij kunt verwachten alsook de afspraken die we samen t.a.v. het begeleidingstraject hebben gemaakt.
Dit “begeleidingsdocument” ontvangt u tijdens het kennismakingsgesprek. Dit geeft u inzicht in de doelstellingen en werkwijze. Daardoor kunt u beter beslissen of de door mij aangeboden hulp bij u past.
U kunt de volledige tekst hier downloaden.