Compasco

Compasco komt van het Latijnse  ‘compascere’ (spreek uit als: kompáskere) en betekent: ‘samen weiden, hoede, zorgen voor…’ Het kan wenselijk zijn als voor een bepaalde periode in jouw leven iemand met een luisterend oor meeleeft, een tijdje meeloopt en dient als klankbord of ondersteuning. Iemand die je in vertrouwen, deelgenoot mag maken van jouw verhaal. Je van gedachten mag wisselen en je gevoelens uiten met iemand die samen met je meeloopt om aan bepaalde zaken te werken.

Wat is psychopastorale hulpverlening?
Compasco heeft gekozen voor de term ‘psychopastorale hulpverlening’. Binnen de christelijke hulpverlening worden ook andere termen gebruikt zoals pastorale zorg of –therapie, pastorale counseling, christelijke psychotherapie, christelijke coaching, enz.

Psychopastorale hulpverlening is een vorm van hulpverlening die naast een reguliere behandeling kan bestaan en is zelfs vaak een aanvulling daarop. Het is een laagdrempelige vorm van psychosociale, cliëntgerichte hulpverlening. Het is vooral gebaseerd op luisteren naar je verhaal. De pastoraal werker help gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. De gesprekken hebben als doel om je te begeleiden en te ondersteunen in je leefsituatie.

In de psychopastorale hulpverlening zien we de mens als een eenheid met een lichamelijke en een psychologische kant. Daarnaast heeft de mens ook een spirituele kant: het vermogen om te geloven. Deze drie aspecten kunnen wel onderscheiden, maar niet gescheiden worden. Alle drie beïnvloeden ze elkaar voortdurend. De (huis)arts behandelt vooral het lichaam. De psycholoog/psychiater/maatschappelijk werker etc. richt zich op het psychologisch functioneren, en de dominee of pastor heeft zorg voor het geloofsleven van de mens.

Met name deze laatste twee aspecten vallen onder de aandacht van de psycho-pastorale hulpverlener.
Geloof en psychisch welzijn gaan vaak samen op. Wat je geleerd  en meegemaakt hebt over God, heeft veel invloed op hoe je je voelt en wat je denkt en hoe je reageert. Maar andersom kunnen ook je gevoel, gedachten en gewoonten van invloed zijn op je kijk op God en de beleving van je geloof.

In de psychopastorale hulpverlening spreken we beide aan: je psyche en je geloof. Wat inhoudt dat u wordt geholpen vanuit een Bijbels-geestelijke aanpak, met inbegrip van het gebruik van gebed, verwijzen naar de Bijbel en maken we dankbaar gebruik van kennis die ons aangereikt wordt vanuit de psychologie.